You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Ses Analizi

Bu projede, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yahya Ayhan Acar'ın TÜBİTAK destekli projesi kapsamında geliştirilen konuşma, ses ve öksürük analizi yazılımı ile Covid-19 için konuşma ve öksürük seslerinin analiz aracı PingBit Mate mobil uygulamasına entegre edilerek video konferans ve telekonsültasyon görüşmelerinde hekimlerin kullanabileceği bir analiz aracı haline getirilmiştir.

Konuşma, ses ve öksürük analizi için, standart bir cep telefonundan ses perdesi kullanılarak, standart mesafeden ses kayıtları alınmaktadır. Bu sayede kişilerin standart bir metin okumasıyla ses özellikleri kaydedilerek kişinin öksürük sayısı ve öksürüğün de ses analizi yapılarak karakterinde değişiklik olup olmadığı değerlendirilmektedir.

Yapılan analiz sonuçları konuşma ve öksürük seslerinin Covid-19 ile ilintisini ortaya koymaktadır ve hastalık şüphesi olanların hızlı tespit edilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Doç. Dr. Yahya Ayhan Acar

Gerçekleştirilen klinik değerlendirmede, hastalar yüz yüze ve çevrimiçi olmak üzere iki grupta incelenmiştir. Covid-19 testi pozitif olan 25, negatif olan 25 kişiden alınan ses kayıtları, ön işlemede konuşma ve öksürüğün ayrıştırılmasıyla toplamda 100 etiketli veriye dönüştürülmüştür. Öksürük ve konuşma kayıtlarından elde edilen öznitelikler Covid-19 pozitif ve negatif sınıflarına göre dağılımları arasındaki farklar incelenmiştir.